FR | NL |


Diensten

Bedrijfscan

Coaching

Projectbeheer

Interim management

Opleidingen


Contact

KAMMCO sprl
info@kammco.be
0473/910 538 (Karin Maquet)
0495/589 894 (Stéphane Dewigne)

Facebook LinkedIn Twitter

Bedrijfscan

BedrijfscanBestaat uw bedrijf al enkele jaren ?
Bent u mogelijk iets te snel gegroeid ?
Moeilijke momenten in het vooruitzicht ?
Hoe staat het nu echt met uw financiën
en organisatiestructuur ?
Is uw klantenbasis voldoende evenwichtig ?
Wat zijn uw belangrijkste pijlers ?
Zijn er nieuwe spelers op de markt gekomen ?
Met Web 3.0 voor de deur – moet ik volgen, en hoe dan ?

 

 

KAMMCO stelt u een snelle bedrijfsscan voor, die volgende domeinen omvat:

Als basis voor onze analyse gebruiken we bestaande financiële rapporten en boordtabellen, gecombineerd met diepteinterviews met uzelf, uw managementteam en medewerkers. KAMMCO’s bedrijfsscan geeft u een snel overzicht van uw huidige positie, tesamen met aanbevelingen voor de meest relevante aandachtspunten.

"Dankzij de rapporten en door KAMMCO uitgevoerde analyses heb ik voor mijn business een langere termijn visie kunnen ontwikkelen, en prioriteiten vastgelegd. Dankzij onze maandelijkse contacten verplicht KAMMCO me om af en toe afstand te nemen van mijn dagdagelijkse projectuitvoering. Dit helpt me om het soort taken en doelstellingen scherper te omschrijven, en zo dus ook de profielen van mijn toekomstige partners en medewerkers te bepalen ... om op langere termijn ook meer tijd vrij te maken voor echte prospectie", Isabelle G