FR | NL |


Kammco

Aanpak

Waarden

Team

Partners


Contact

KAMMCO sprl
info@kammco.be
0473/910 538 (Karin Maquet)
0495/589 894 (Stéphane Dewigne)

Facebook LinkedIn Twitter

Aanpak

aanpakDe doelstelling van KAMMCO is om bedrijven te begeleiden in hun streven naar productiviteit, rendabiliteit en organisatorisch evenwicht.

Vertrekkend van een gezamenlijke visie en duidelijke objectieven, brengt KAMMCO u een pragmatische, gestructureerde aanpak, in een geest van nauwe samenwerking.

Oplossing op maat, aangepast aan uw specifieke situatie Geen ‘one-size-fits-all’ aanpak

Samen gebouwde oplossingen … om een duurzaam resultaat te bereiken

 

Pragmatisch

Theoretische concepten en methodologieën zijn belangrijk als omkadering voor elk denkproces, maar de realiteit op het terrein heeft altijd enkele verrassingen in petto. Onze uitgebreide praktische ervaring leert ons dat een pragmatische aanpak, met snelle en op maat aangepaste oplossingen (in functie van prioriteiten en middelen), de beste manier is om de doelstellingen die een bedrijf zich stelt te bereiken.

Gestructureerd

Projecten die enkel en alleen informatica behelsen, of enkel de verkoopskant, of puur financieel zijn ... bestaan eenvoudigweg niet. Elke vraagstelling over de verdere ontwikkeling van een bedrijf moet gaan over alle facetten van de kubus. KAMMCO zorgt ervoor dat elke dimensie mee in de analyse vervat wordt, goed geformaliseerd en doorgelicht, vooraleer belangrijke beslissingen genomen worden (... en tijd en geld geïnvesteerd worden).

Samenwerking

Het uiteindelijke doel van KAMMCO is om een duurzame, positieve impact te bewerkstelligen voor onze klanten. Dit betekent onder andere dat KAMMCO alle belanghebbenden nauw bij de samenwerking betrekt, van dichtbij waakt over snelle en juiste communicatie, en ervoor zorgt dat iedereen tijdens de verschillende fases volledig gerespecteerd wordt.

"Zeg mij iets, en ik vergeet het. Onderricht mij, en ik herinner het me. Betrek me, en ik leer"
Benjamin Franklin